Nova kurso de Esperanto komenciĝis

Nova enkonduka kurso de Esperanto komenciĝis en Universitato de Insuloj Balearaj (UIB). Ĉijare ĝi tute pleniĝis, ĉar kvardek homoj aliĝis al ĝi, ĉefe studentoj pri Filologio (kaj hispana kaj kataluna), sed ankaŭ ĝenerala publiko kaj du universitataj instruistoj kiuj interesiĝas pri nia lingvo. La kurso daŭros ĝis la fino de Januaro, kaj konsistas el tridek horoj (po du horoj por semajno) de ĉeesta instruado kaj helpo al reta memlernado.

Espereble ĉi tiu nova kurso produktos novajn esperantistojn kiuj baldaŭ aperos en internaciaj aranĝoj.

ekluibo

Gratulojn!

port2Ni kore gratulas nian samklubanon Nicolau Dols, kiu gajnis la unuan premion pri poezio en la Belarta Konkurso de UEA. La rezultoj estis publikigitaj dum Universala Kongreso en Seulo la 28an Julio. Nicolau Dols gajnis per poemo Pasio. Poemo en ses stacioj.

Ankaŭ Xavi Alcalde, membro de Kataluna Esperanto Asocio, gajnis du premiojn en branĉo pri eseo. Do, ni ankaŭ gratulas Xavi, kaj ĝojas pro la alta nivelo montrita de katalunaj esperantistoj ĉi-jare en UK.

Unuafoje la organizo de UK permesis al la katalunaj kongresanoj partopreni la tradician salutadon de naciaj delegitaroj. Parolis nome de la katalunaj kongresanoj Ruben Fernández, kiu esprimis la deziron ke jam estu nova ŝtato en la Ibera Duoninsulo kiam okazos la venontjara UK, en Lisbono.